Заземителни и мълниезащитни инсталации

Видовете заземителни и мълниезащитни инсталации, за които предлагаме проектиране и израждане са:

  • Стандартна
  • С изпреварващо действие