Електроинсталации

Предлагаме консултации, проектиране, изграждане и одит за следните видове електроинсталации:

Свържете се с нас по телефона или в нашия офис. Ние от Ел Топ сме готови светкавично да отговорим на вашите въпроси и да ви дадем правилния съвет. Ако имате колебания дали е възможно вашият обект да бъде свързан с електропреносната и електроразпределителната мрежа не се колебайте да ни потърсите. Ние ще се предложим как най-бързо и лесно да се случи това. Освен консултации, предлагаме и цялостно проектиране и изграждане, както за промишлени и административни, така и за жилищни сгради. От нашия одит ще получите информация и предложения за оптимизация.

През годините сме изградили партньорски взаимоотношения с всички електроразпределителни дружества в страната, даващи ни възможност за предварително проучване и анализ на възможности за присъединяване. Съобразяваме всеки наш проект с техните нормативни изисквания и утвърдени стандарти. В резултат на това, процедурата по изготвяне, узаконяване и одобрение на всеки наш проект е максимално улеснена и бързо преминаваме към реализация.