Средно и ниско напрежение

Основна част от дейността на Ел Топ е свързана с проектирането, изграждането и узаконяването на захранващи въздушни и кабелни линии средно и ниско напрежение, трафопостове от тип БКТП, МКТП, ПП с прилежащите защити и разпределителни уредби както ОРУ, така и ЗРУ.
Предлагаме изграждане, реконструкция (пълна или частична) и поддръжка на:

  • Кабелни канални мрежи до 20 kV
  • Трансформаторни подстанции до 20 kV (БКТП, МКТП)
  • Точката за търговско мерене

Осигуряваме както гаранционна, така и извън гаранционна поддръжка на изброените системи.