Силови електроинсталации

Извършваме комплексно изграждане на силови електроинсталации за всички видове сгради и съдействаме при узаконяването на обекта. Съгласуваме проекта и неговото изпълнение с електроразпределителните дружества, действащи на територията на страната.